Linky a Dokumenty

Užitočné dokumenty a linky pre otužilcov a plavcov

Nové: Návrh Skratiek klubov, Teploty vody a bodovanie, Stručný záznam z operatívnej porady aktivistov 13.4.2019

Pravidlá zimného plávania SK   (Prihláška.pdf, Priháška.xls, Propozície, Plavky, čiapky, Čestné prehlásenie účastníka zimného plávania, Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre šport)

Súťažné zimné plávanie

Súťažný poriadok SK

Pravidlá diaľkového plávania SK

Pravidla zimního plavání CZ

Soutěžní řád zimního plavání CZ

STD 2017 / 2018 CZ

Potvrzení lékařské prohlídky pro DZP

Kalendár ČP ZP a Propozície

Pravidlá IISA

Pravidlá IWSA

 

Otužovanie základy  – Základné informácie o otužovaní

Čo by mal otužilec vedieť  – Základné informácie pre otužilcov

www.swimmsvk.sk  – Slovenská plavecká federácia

www.fina.org  -Svetová plavecká organizácia

www.swimmasters.eu  – Masters 25+

www.plavani.info  – Český svaz plaveckých sportů

www.zimni-plavani.info  – Česká zimnoplavecká stránka

www.ice-swimming.com  – Majstrovstvá sveta v športovom otužovaní

www.internationaliceswimming.com  – IISA – Ice Mile

www.channelswimmingassociation.com  – Organizácia zastrešujúca preplavby cez Kanál La Manche

www.acneg.com Organizácia zastrešujúca preplavby cez Gibraltar